| 01/29/2015 - پنجشنبه 9 بهمن 1393
Menu

تماس با ما

 صندوق پستی: 4355/18745

 پست الکترونیک : info@beheshtezahra.tehran.ir

 تلفن : (51633000) - (9 - 55201031)   

  نمابر: 55201535

 آدرس : تهران-جاده قدیم قم-سازمان بهشت زهرا(س)

 شماره پیام کوتاه : 30004238


 

فرم نظر خواهی